رنواتوماتیک
7 علت ترمز نگرفتن ماشین

7 علت ترمز نگرفتن ماشین

ترمز نگرفتن ماشین ، از خرابی ها و مشکلات خطرناکی است که می تواند در انواع خودروهای سواری بروز کرده و در صورت عدم توجه

علت لرزش موتور رنو مگان ۲۰۰۰

11 علت لرزش موتور رنو مگان ۲۰۰۰

لرزش موتور رنو مگان ۲۰۰۰ نه تنها آزاردهنده است بلکه می‌تواند خطرناک نیز باشد چنین ارتعاشاتی نشانه یک مشکل اساسی در خودرو است که برای

7 علت شایع لرزش دنده ال ۹۰

7 علت شایع لرزش دنده ال ۹۰

لرزش دنده ال ۹۰ یکی از مشکلات شایع موجود در این خودروها است که بسیاری از رانندگان از آن شکایت دارند. لرزش هنگام تعویض دنده